Närhet
Varumärken

Närhet

Under begreppet närhet lägger vi aspekter som transport, arbetsmiljö och kontroll.

Transport

Kortare transporter innebär mindre klimatpåverkan. Välj därför möbler producerade i Sverige, eller i något av våra grannländer. Eller till och med i Dalarna. Här försöker vi också ta reda på hur varor är transporterade om det är per bil, båt eller flyg.

Arbetsvillkor

Att besöka en möbelfabrik och se sömmerskorna göra stretch-övningar en gång i timme för att undvika förslitningsskador, att se trämöbler målas för hand med Svanen-märkta, ej hälsovådliga, färger. Att med egna ögon se en god arbetsmiljö gör att det känns bra att rekommendera vissa produkter. Sverige har mycket starka arbetsmiljölagar och därför är en närproducerad möbel ofta mer hållbar för människan bakom produkten.

Kontroll - insyn

Ju närmare våra leverantörer finns, desto bättre insyn har vi i produktion och arbetsförhållanden. Även om långväga leverantörer också har en transparens, så är det rent praktiskt lättare för oss att besöka och se produktion med egna ögon ju närmare Säter den finns.