Leveranstider
Varumärken

Leveranstider

Lagervaror

Lagervaror skickas inom en till tre arbetsdagar. Med DHL serivcepoint är paketen ofta framme nästkommande dag. DHL Home delivery tar ca två till tre dagar, men beroende på val av leveranstid kan det dröja ytterligare någon dag.

Beställningsvaror

Beställningsvaror har mycket olika leveranstid. Då många möbler kan finnas i tusentals olika kombinationer, så tillverkas de först efter att kunden beställt dem.

Innan köp uppskattas leveranstiden till 2-10 veckor, vanligtvis 4-8 veckor. Vissa varor har längre leveranstid än tio veckor (framför allt vid produktionstoppar, eller specialbeställningar). Vi har ej möjlighet att ange exakt leveranstid på alla varor innan beställning, då produktionstiden ständigt varierar hos våra leverantörer. Vid förfrågan på en speciell produkt kan vi alltid ge en aktuell uppskattning av leveranstid efter avstämning med tillverkaren.

Efter köp får vi en leveransprognos från tillverkaren. Denna medelas kund via epost.

Eventuell försening meddelas kund.

Inför leverans med egen bil kontaktar vi kunden och bokar tid för utkörning innan möblerna levereras. Vid leverans med DHL Home delivery blir kunden aviserad av DHL och kan där välja bland deras leveransalternativ.